دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-97 
3. زهراگینی چهار جدایه از قارچ Beauveria bassiana روی جمعیّت‌های تابستان‌گذران و زمستان‌گذران سن گندم، Eurygaster integriceps

صفحه 31-41

زینب قمری زارع؛ حسن عسکری؛ حبیب عباسی پور؛ عزیز شیخی گرجان؛ آیت الله سعیدی زاده


7. ساخت فرمولاسیون سوسپانسیون غلیظ میکروکپسول باکتریBacillus thuringiensis

صفحه 81-89

سوده خرم وطن؛ رسول مرزبان؛ مهدی ارجمند؛ علی اکبر سیف کردی؛ حسن عسکری