نویسنده = عزیز شیخی گرجان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کارایی Bacillus thuringiensis در مهار زیستی دوبالان قارچ خوراکی در آزمایشگاه و مزرعه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-63

رسول مرزبان؛ عزیز شیخی گرجان؛ محبوبه میرزایی؛ علی محمدی‌پور؛ ابراهیم گیلاسیان؛ رحیم اسلامی زاده؛ حسین خباز


2. زهراگینی چهار جدایه از قارچ Beauveria bassiana روی جمعیّت‌های تابستان‌گذران و زمستان‌گذران سن گندم، Eurygaster integriceps

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-41

زینب قمری زارع؛ حسن عسکری؛ حبیب عباسی پور؛ عزیز شیخی گرجان؛ آیت الله سعیدی زاده