کلیدواژه‌ها = سفیده‌ی کوچک کلم
تعداد مقالات: 2
2. گزارش میزبانی زنبور Hyposoter clausus (Ichneumonidae: Campopleginae) پارازیتویید لارو سفیده‌ی کوچک کلم،Pieris rapae از مزارع کلم گل تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-97

غلام حسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ ریجیو جاسیلا؛ فاطمه جهان؛ زهرا دوستی