نویسنده = جلال غلام نژاد
بررسی تاثیر برخی عصاره‌های گیاهی در کنترل بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی خیار گلخانه‌ای

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 87-113

سپیده سادات آقازاده نایینی؛ مژده ملکی؛ جلال غلام نژاد؛ مصطفی شیرمردی


کنترل قارچ آسپرژیلوس و آفلاتوکسین حاصل ازآن با استفاده از مواد مؤثره گیاهی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 117-136

سوده کریمی؛ جلال غلام نژاد؛ مژده ملکی