نویسنده = علی اکبر سیف کردی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ترکیب چند نوع پلیمر در افزایش پایداری ویروس HaNPV در برابر اشعه فرابنفش

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-8

آیدا گیفانی؛ رسول مرزبان؛ علی اکبر سیف کردی؛ مهدی ارجمند؛ احمد دزیانیان


2. ساخت فرمولاسیون سوسپانسیون غلیظ میکروکپسول باکتریBacillus thuringiensis

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-89

سوده خرم وطن؛ رسول مرزبان؛ مهدی ارجمند؛ علی اکبر سیف کردی؛ حسن عسکری