نشریۀ علمی "مهار زیستی در گیاه‌پزشکی "  از سال 1392 تا کنون به چاپ رسیده است. این نشریه  به دو زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) یا انگلیسی (با چکیده فارسی) منتشر می‌شود و شماره­‌های نشریه به دو صورت الکترونیکی و چاپی عرضه می‌گردد.  این نشریه در پایگاه‌های استنادی ISC، ISD، Magiran نمایه می‌شود. این نشریه توسط موسسه‌ۀ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با همکاری انجمن علمی بیماری شناسی گیاهی ایران و انجمن حشره‌شناسی ایران منتشر می‌شود.

مجوز انتشار: از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: شماره‌ 91/32449 تاریخ 91/10/25                          

مجوز انتشار: از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری: شماره‌ 3/49588 تاریخ 91/03/03 و شماره‌ 2/18//171162 تاریخ 91/8/22

تأییدیه اعتبار: تأییدیه اعتبار علمی–پژوهشی این نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به شماره‌ 19752/18/3 تاریخ 1392/08/2

این نشریه از قوانین Cope پیروی می‌کند. 

بررسی و چاپ مقاله در نشریۀ مهار زیستی در گیاه پزشکی رایگان و دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده در این نشریه آزاد است (open access)

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-150 

اثر باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) بر نماتد سیستی غلات (Heterodera avenae) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

صفحه 83-96

محمد بازگیر؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ کورش عزیزی؛ ندا روحانی؛ محمد رضا عالی منش