اهداف و چشم انداز

این نشریه در تلاش است با انتتشار آخرین یافته های علمی و پژوهشی ضمن اطلاع رسانی به جامعه متخصصین، اساتید دانشگاه،  پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و جامعه کشاورزی از آخرین یافته های پژوهشی و نتایج ماخوذه در حوزه کنترل بیولوژیک آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز در کشور،  به توسعه کنترل بیولوژیک در راستای تولید محصول سالم و امنیت غذایی در جامعه کمک نماید.