تماس با ما

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،

بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، دفتر نشریه مهار زیستی در گیاه‌پزشکی

شماره تماس: 16-22403012-021 داخلی 9108

شماره فکس: 22403728-021

صندوق پستی: 1985813111

وبسایت نشریه:  https://jbiocontrol.areeo.ac.ir

نشانی الکترونیک: jbcpp1390@gmail.com


CAPTCHA Image