اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجله مهار زیستی در گیاه پزشکی

مجله مهار زیستی در گیاه پزشکی برای انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی به عنوان عضوی از مجلات علمی پژوهشی نمایه شده، خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در همین راستا مواردی که در ذیل می‌آید به عنوان اصول اخلاقی برای متولیان مجله و همچنین مخاطبان مجله لازم‌الاجرا است.

الف) اصول اخلاقی برای سردبیر مجله

 • سردبیر قایل به استقلال فکری نویسندگان بوده و آن‌را محترم می‌شمارد.
 • نگرش سردبیر به مقالات یکسان بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام، و یا وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.
 • سردبیر تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می‌کند.
 • بررسی مقالات نوشته شده توسط سردبیر برای انتشار در مجله به فرد دیگری از اعضای هیات تحریریه مجله واگذار خواهد شد.
 • سردبیر به گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله ترتیب اثر داده و در صورت تایید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به اطلاع مخاطبان مجله خواهد رسید.

ب) اصول اخلاقی برای نویسندگان مجله

 • اساسی‌ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده ارائه یک گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء است.
 • نویسندگان مقاله نباید هم‌زمان مقاله مورد نظرشان را به دو یا چند مجله ارسال کرده باشند. در این صورت مقاله از چرخه بررسی خارج شده و نشریه حق خواهد داشت موضوع را به طریق مقتضی از مراجع ذیصلاح پیگیری نماید.
 • نویسندگان نوشتارهای ارسالی به این نشریه متعهد می باشند که در گذشته نوشتار خود را منتشر نکرده و باید فرم مربوطه را تکمیل و به این نشریه ارسال نمایند. در هر مرحله‌ای که خلاف این موضوع اثبات شود نشریه حق خواهد داشت موضوع را به طریق مقتضی از مراجع ذیصلاح پیگیری نماید.
 • نویسنده مسئول وظیفه دارد قبل از ارسال مقاله به مجله، یک نسخه از مقاله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کرده و رضایت آنها را برای ذکر عنوان به شکل نویسنده همکار اخذ نماید.
 • استناد صحیح به تمام منابع که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از آن‌ها استفاده شده است، الزامی است.
 • مسئولیت گزارش منافع احتمالی و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.
 • نویسندگان مقالات از دستکاری و یا حتی اصلاح تصاویر خودداری کنند. در صورت لزوم چگونگی تهیه و تولید اینگونه تصاویر باید ارائه شود.

پ) اصول اخلاقی برای داوران مجله

 • از آنجائیکه فرایند داوری مقاله یکی از مراحل اساسی پذیرش یک مقاله است، چنانچه داور محترم احساس کند که مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصص وی نیست باید فورا مقاله را به سردبیر عودت دهد.
 • همچنانکه داور استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم می شمارد، باید بی طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کند.
 • داور به مقاله دریافتی برای داوری به‌عنوان یک سند محرمانه نگاه کند. داور نباید مقاله را در اختیار دیگران قرار دهد.
 • داوران در مورد نظرات اعمالی خود توضیحات لازم را ضمیمه نماید.

داوران باید سهل انگاری نویسندگان در استناد به کارهای مشابه انجام شده را مد نظر داشته باشند.