اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 329
تعداد پذیرش 29
تعداد عدم پذیرش 138

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 176
تعداد مشاهده مقاله 124427
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 173 روز
درصد پذیرش 9 %