نویسنده = سید محسن تقوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی (Ralstonia solanacearum) و کنترل زیستی این بیماری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-57

حسین میرزایی نجفقلی؛ سوما نریمالی؛ میلاد آیینی؛ سید محسن تقوی؛ سعید طریقی؛ محمد جواهری