نویسنده = شهرام آرمیده
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی کارایی چند حشره‌کش بیولوژیک در کاهش خسارت و حمایت از پارازیتوییدهای کرم خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) در تاکستان‌های ارومیه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-108

غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ حسین رنجبر اقدم پازیگویی؛ شهرام آرمیده