نویسنده = ابراهیم گیلاسیان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کارایی Bacillus thuringiensis در مهار زیستی دوبالان قارچ خوراکی در آزمایشگاه و مزرعه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-63

رسول مرزبان؛ عزیز شیخی گرجان؛ محبوبه میرزایی؛ علی محمدی‌پور؛ ابراهیم گیلاسیان؛ رحیم اسلامی زاده؛ حسین خباز