کلیدواژه‌ها = نماتد انگل حشرات
تعداد مقالات: 2
1. آلوده شدن شب‌ پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta توسط جدایه‌ی بومی Heterorhabditis bacteriophora

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-77

المیرا ابوترابی؛ زهرا تنهامعافی