کلیدواژه‌ها = پیتیوم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآیی Pythium oligandrum درکنترل بیولوژیک Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه‌ی چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-71

فریبرز فرخی؛ محمد حاجیان شهری؛ محمد سالاری؛ حمید روحانی