نویسنده = فرزانه دامنی زمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیمارگری دو گونه‌ی Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی شب پره مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-32

فرزانه دامنی زمانی؛ سید محمد رضا موسوی؛ راحیل اسدی