نویسنده = مسعود احمدزاده
تعداد مقالات: 5
1. معرفی باکتری Bacillus amyloliquefaciens UTB96 به‏ عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک مؤثر و تجزیه‏ کننده آفلاتوکسین قارچی در شرایط آزمایشگاه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ سلیمان قاسمی؛ ملیحه وحیدی نسب؛ شوکت السادات قرشی


3. افزایش تولید سورفکتین در باکتری Bacillus subtilis UTB96 با استفاده از بهینه‌سازی فرایند فرمانتاسیون

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-26

سحر کشاورزی؛ مسعود احمدزاده؛ سعید میرزایی؛ کیوان بهبودی؛ مژگان بنده‌پور بنده‌پور


4. تعیین خصوصیات بیولوژیک و بیوشیمیایی سویه Pseudomonas fluorescens UTPF5 به‌عنوان یک باکتری پروبیوتیک گیاهی در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-17

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ روح الله شریفی؛ روح الله صابری ریسه؛ احسان محمدخانی


5. اثر دو جدایه‌ی Pseudomonas fluorescens تولیدکننده‌ی DAPG در مهار پوسیدگی ریشه و طوقه‌ی خیار با عامل Phytophthora drechsleri

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-56

رباب اعزازی؛ اکبر شیرزاد؛ مسعود احمدزاده