نویسنده = شهریار عسگری
تعداد مقالات: 2
1. ترجیح میزبانی و سوئیچینگ زنبورTrissolcus vassilievi بین دو جمعیت میزبان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-42

پریسا بنامولایی؛ شهزاد ایرانی‌پور؛ شهریار عسگری


2. اثر رشد جنین میزبان بر کارایی زنبورTrissolcus vassilievi

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-100

پریسا بنا مولایی؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری