نویسنده = جلال شیرازی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر باکتریWolbachia بر پاسخ‏های بویایی و قدرت پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-79

شهرام فرخی؛ جلال شیرازی؛ محمدرضا عطاران