نویسنده = عادل ربیعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوییدCotesia vestalis در شیوه‌های متفاوت پرورش انبوه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-108

عادل ربیعی؛ جهانشیر شاکرمی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ شهریار جعفری