کلیدواژه‌ها = سودومونادهای فلورسنت
تعداد مقالات: 2
2. اثر دو جدایه‌ی Pseudomonas fluorescens تولیدکننده‌ی DAPG در مهار پوسیدگی ریشه و طوقه‌ی خیار با عامل Phytophthora drechsleri

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-56

رباب اعزازی؛ اکبر شیرزاد؛ مسعود احمدزاده