کلیدواژه‌ها = Cryptolaemus montrouzieri
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر روغن ولک بر کفشدوزک‌‏هایCryptolaemus montrouzieri و Chilocorus bipustulatus

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-97

امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور شوشتری؛ مهدی قادری


2. بررسی اثر دما روی واکنش تابعی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri روی شپشک آرد آلود مرکبات Planococcus citri

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-11

الهام محصصیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ هاجر پاکیاری