کلیدواژه‌ها = ترکیبات فرار
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های بیوکنترلی باسیلوس‌های فرا ریشه‌ی خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-98

رقیه رضایی؛ حمیدرضا علیزاده؛ مهدی آزادوار؛ خدیجه سالاری