موضوعات = میکروارگانیسم ها
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ترکیب چند نوع پلیمر در افزایش پایداری ویروس HaNPV در برابر اشعه فرابنفش

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-8

آیدا گیفانی؛ رسول مرزبان؛ علی اکبر سیف کردی؛ مهدی ارجمند؛ احمد دزیانیان


2. ارزیابی ایزوله های قارچ بیماریزای حشرات Paecilomyces fumosoroseus (Deutromycotina: Hyphomycetes) برای کنترل سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 82-91

رحیم اسلامی زاده؛ احمد سعید ب سجاپ؛ دزول خیفلی ب عمر؛ نور آذورا بینتی آدام


3. ساخت فرمولاسیون سوسپانسیون غلیظ میکروکپسول باکتریBacillus thuringiensis

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-89

سوده خرم وطن؛ رسول مرزبان؛ مهدی ارجمند؛ علی اکبر سیف کردی؛ حسن عسکری


4. زهراگینی چهار جدایه از قارچ Beauveria bassiana روی جمعیّت‌های تابستان‌گذران و زمستان‌گذران سن گندم، Eurygaster integriceps

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-41

زینب قمری زارع؛ حسن عسکری؛ حبیب عباسی پور؛ عزیز شیخی گرجان؛ آیت الله سعیدی زاده


6. بررسی قدرت بیمارگری و ویژگی‌های مولکولی چند جدایه‌ی باکتری Bacillus thuringiensis روی کرم قوزه‌ی پنبه و شب‌پره‌ی پشت الماسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-26

مریم کلانتری؛ رسول مرزبان؛ زهرا معقولی فرد؛ حبیب عباسی‌پور