موضوعات = قارچ های آنتاگونیست
تعداد مقالات: 9
1. مطالعه الگوی پروتئوم آنزیم‌های مؤثر در فرآیند مایکوپارازیتیسم جدایه جهش‌یافته قارچ Trichoderma harzianum

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-30

تبسم ناصری پور؛ سعید نصراله‌نژاد؛ سمیرا شهبازی؛ کامران رهنما


2. بررسی کارآیی Pythium oligandrum درکنترل بیولوژیک Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه‌ی چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-71

فریبرز فرخی؛ محمد حاجیان شهری؛ محمد سالاری؛ حمید روحانی


3. کنترل بیولوژیکی قارچSclerotium cepivorum عامل بیماری پوسیدگی سفید سیر با استفاده از قارچ‌های آنتاگونیست Trichoderma و Talaromyces در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-24

رازک مهدیزاده نراقی؛ اصغر حیدری؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ سعید رضایی؛ جعفر نیکان


4. ارزیابی کارآیی جدایه‌های Trichoderma و Bacillus در کنترل بیولوژیک پژمردگی فوزاریومی خربزه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-55

سجاد نوروزی؛ کامران رهنما؛ حجت الله ربانی نسب؛ میثم تقی نسب


5. کنترل بیولوژیک بیماری بلاست برنج با استفاده از جدایه ‏های بومی Trichoderma در استان مازندران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-15

لاله جوادی؛ شهرام نعیمی؛ سعید رضایی؛ وحید خسروی


9. استفاده از سیستم بینایی ماشین در ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک دو مخمر آنتاگونیست در تلفیق با سیلیکون علیه کپک آبی میوه‌ی سیب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-39

لیلا فراهانی؛ حسن رضا اعتباریان؛ حدیث محسنی تکلو؛ حشمت اله امینیان؛ نوازاله صاحبانی