موضوعات = کنترل بیولوژیک باکتری های بیمارگر گیاهی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی (Ralstonia solanacearum) و کنترل زیستی این بیماری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-57

حسین میرزایی نجفقلی؛ سوما نریمالی؛ میلاد آیینی؛ سید محسن تقوی؛ سعید طریقی؛ محمد جواهری


3. مقایسه‌ی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌ی گال بلوط ایرانی روی چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای گیاهی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-40

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ سید ابراهیم صادقی