موضوعات = نماتدهای بیمارگر
تعداد مقالات: 4
2. بررسی بیمارگری دو گونه‌ی Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی شب پره مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-32

فرزانه دامنی زمانی؛ سید محمد رضا موسوی؛ راحیل اسدی


3. آلوده شدن شب‌ پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta توسط جدایه‌ی بومی Heterorhabditis bacteriophora

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-77

المیرا ابوترابی؛ زهرا تنهامعافی