گزارش زنبورDiglyphus sensilis پارازیتوئید مینوز برگ Chromatomyia horticola از ایران

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

5 دانشگاه سیتکی کوچمن، مولا، ترکیه

چکیده

در طول بررسی‌های مربوط به دشمنان طبیعی مگس‌های مینوز خانواده‌ی Agromyzidae در منطقه‌ی ارومیه، نمونه‌هایی از بوته‌های گیاه Nonea lutea (Desr.) (Boraginaceae) که به‌شدت به مینوز Chromatomyia horticola (Goureau, 1985) آلوده بودند جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. هم‌زمان با خروج حشرات کامل مینوز ، نمونه‌هایی از یک گونه زنبور پارازیتوئید نیز از برگ‌های آلوده خارج شدند که به نام Diglyphus sensilis (Yefremova, 2011) شناسایی گردید. این گونه برای نخستین‌بار از ایران گزارش شده و مگس C. horticola به‌عنوان میزبان جدید برای آن معرفی می‌شود.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Noyes, J.S. 2010. Universal Chalcidoidea Database. Available at: http://www.nhm.ac.uk/entomology/ chacidoids/ index.html (Accessed 2 March 2010).

Yefremova, Z., Civelek, H.S., Boyadzhiyev, P., Dursun, O. & Eskin, A. 2011. A review of Turkish Diglyphus Walker (Hymenoptera: Eulophidae), with description of a new species. International Journal of Entomology, (3–4): 273-279.