نویسنده = محمد سالاری
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی کاربرد هم‌زمان ریزوبیوم بومی و میکوریز بر پوسیدگی ریشه و عملکرد لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در استان لرستان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-58

علی دهقانی؛ ناصر پنجه‌که؛ هادی اسدی‌ رحمانی؛ محمد سالاری؛ مصطفی درویش‌نیا


2. بررسی کارآیی Pythium oligandrum درکنترل بیولوژیک Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه‌ی چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-71

فریبرز فرخی؛ محمد حاجیان شهری؛ محمد سالاری؛ حمید روحانی