نویسنده = اعظم شکاری اسفهلان
جداسازی و شناسایی مقدماتی قارچ‌های اندوفیت و همراه بیماری زوال مو در استان زنجان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 115-133

سحر پازوکی؛ اعظم شکاری اسفهلان؛ مژده ملکی؛ شهرام نعیمی


جداسازی و شناسایی باکتری‌های اندوفیت انگور در استان آذربایجان غربی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 131-143

سیده الهام وقاری سوران؛ اعظم شکاری اسفهلان؛ فاطمه اشرفی؛ شهرام نعیمی؛ ابوالقاسم قاسمی