کلیدواژه‌ها = قارچ آنتاگونیست
تعداد مقالات: 3
1. مهارزیستی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita توسط قارچTrichoderma harzianum Iran2375c در خیار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-91

مطهره السادات هاشمی؛ مجید اولیاء؛ عبدالحسین جمالی زواره


2. کاربرد چند فرمولاسیون‌‌ زیستی قارچی برای مهار بیماری پوسیدگی سفید سیر در شرایط مزرعه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-83

جعفر نیکان؛ اصغر حیدری؛ لاله نراقی؛ امیر ارجمندیان؛ رازک مهدی‌زاده نراقی


3. تأثیر آنتاگونیستی گونه‌های Fusarium spp. همراه با نماتد ماده و توده‌ی تخم روی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-81

رقیه کارخانه؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی اکبر حجت جلالی