کلیدواژه‌ها = Trichogramma brassicae
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات کشندگی و دورکنندگی عصاره سه گیاه مختلف روی بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella و تأثیر روی میزان پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-87

فرشته خرّمی؛ اثمر سلیمان زاده؛ مریم فروزان؛ حسین نوری؛ مریم علیخانی


3. ارزیابی میزان پارازیتیسم تخم بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta توسط جمعیت‌های بومی زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-122

سیده راضیه احمدی پور؛ جهانشیر شاکرمی؛ شهرام فرخی؛ شهریار جعفری


4. تأثیر باکتریWolbachia بر پاسخ‏های بویایی و قدرت پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-79

شهرام فرخی؛ جلال شیرازی؛ محمدرضا عطاران