کلیدواژه‌ها = تولید انبوه
تعداد مقالات: 2
1. فرمانتاسیون جامد و ماندگاری Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum روی بسترهای آلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

راحله سادات شیرازی؛ صدیقه فاطمی؛ شهرام نعیمی


2. بررسی تاثیر محیط‌های غذایی طبیعی روی میزان تولید و زنده‏مانی اسپور و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 94-104

سیامک روشندل؛ حسن عسکری؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری