کلیدواژه‌ها = آنتاگونیست
جداسازی و شناسایی مقدماتی قارچ‌های اندوفیت و همراه بیماری زوال مو در استان زنجان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 115-133

سحر پازوکی؛ اعظم شکاری اسفهلان؛ مژده ملکی؛ شهرام نعیمی