کلیدواژه‌ها = گلخانه
تعداد مقالات: 4
1. مهار زیستی بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی با استفاده از سویه‌های اپیفیت تریکودرما

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-17

مریم حسین‌مردی؛ شهرام نعیمی؛ سعید رضائی


2. بررسی پتانسیل جدایه‌های بومی قارچ‌های بیمارگر حشرات به‌عنوان عامل کنترل بیولوژیک سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-142

سعیده جاور؛ شهرام فرخی؛ بی‌تا عسگری؛ فرزانه پارسی


4. کنترل بیولوژیک بیماری بلاست برنج با استفاده از جدایه ‏های بومی Trichoderma در استان مازندران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-15

لاله جوادی؛ شهرام نعیمی؛ سعید رضایی؛ وحید خسروی