نویسنده = لاله نراقی
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد چند فرمولاسیون‌‌ زیستی قارچی برای مهار بیماری پوسیدگی سفید سیر در شرایط مزرعه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-83

جعفر نیکان؛ اصغر حیدری؛ لاله نراقی؛ امیر ارجمندیان؛ رازک مهدی‌زاده نراقی