نویسنده = شهریار جعفری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برخی خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوییدCotesia vestalis در شیوه‌های متفاوت پرورش انبوه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-108

عادل ربیعی؛ جهانشیر شاکرمی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ شهریار جعفری


2. ارزیابی میزان پارازیتیسم تخم بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta توسط جمعیت‌های بومی زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-122

سیده راضیه احمدی پور؛ جهانشیر شاکرمی؛ شهرام فرخی؛ شهریار جعفری