کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 6
1. مروری برکاربرد و کارآیی کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis A.H. در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-126

مسعود اربابی


2. کاربرد چند فرمولاسیون‌‌ زیستی قارچی برای مهار بیماری پوسیدگی سفید سیر در شرایط مزرعه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-83

جعفر نیکان؛ اصغر حیدری؛ لاله نراقی؛ امیر ارجمندیان؛ رازک مهدی‌زاده نراقی


3. مطالعه‌ی دشمنان طبیعی و میزان پارازیتیسم سفیدبالکNeomaskellia andropogonis در مزارع نیشکر جنوب خوزستان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-112

مهرنوش مینایی مقدم؛ پرویز شیشه‌بر؛ علیرضا عسکریان‌زاده


4. گزارش زنبور پارازیتویید Teleas rugosus Kieffer, 1908 (Hym.: Platygasteridae, Teleasinae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-81

مرتضی شمسی؛ حسین لطفعلی زاده؛ شهزاد ایرانی پور


6. اولین گزارش زنبور (Dolichomitus kriechbaumeri (Hymenoptera: Ichneumonidae پارازیتویید لارو سوسک شاخک‌بلند Cerambyx dux در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-105

حبیب عباسی پور؛ غلامحسین حسن شاهی؛ ریجیو جوسیلا