کلیدواژه‌ها = Rhizoctonia solani
مقایسة فرمنتاسیون و فرمولاسیون قارچ آنتاگونیست Trichoderma asperellum برای کنترل زیستی بیماری مرگ گیاهچه چغندر قند

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 59-66

اصغر حیدری؛ شهرام نعیمی؛ لاله نراقی؛ رسول مرزبان؛ کبری گلکار


بررسی تاثیر برخی عصاره‌های گیاهی در کنترل بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی خیار گلخانه‌ای

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 87-113

سپیده سادات آقازاده نایینی؛ مژده ملکی؛ جلال غلام نژاد؛ مصطفی شیرمردی


بررسی کارآیی Pythium oligandrum درکنترل بیولوژیک Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه‌ی چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 57-71

فریبرز فرخی؛ محمد حاجیان شهری؛ محمد سالاری؛ حمید روحانی