موضوعات = باکتری های آنتاگونیست
تعداد مقالات: 7
1. معرفی باکتری Bacillus amyloliquefaciens UTB96 به‏ عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک مؤثر و تجزیه‏ کننده آفلاتوکسین قارچی در شرایط آزمایشگاه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ سلیمان قاسمی؛ ملیحه وحیدی نسب؛ شوکت السادات قرشی


2. خاصیت ضد میکروبی باکتری‌های لاکتوباسیلوس ریزوسفر گیاه Helianthemum ledifolium و خاک اطراف دنبلان بیابانی، Terfezia claveryi در استان گلستان (مقاله کوتاه علمی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-106

رقیه حبیبی؛ کامران رهنما؛ سید اسماعیل رضوی؛ مرتضی خمیری؛ محمد رضا آصف


3. بررسی تأثیر تعدادی از سویه‌های باکتریایی بر واکنش‌های دفاعی خیار نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-42

الهام اکبری مقدم؛ روح‌اله صابری‌ ریسه؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی


4. تعیین خصوصیات بیولوژیک و بیوشیمیایی سویه Pseudomonas fluorescens UTPF5 به‌عنوان یک باکتری پروبیوتیک گیاهی در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-17

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ روح الله شریفی؛ روح الله صابری ریسه؛ احسان محمدخانی


5. اثر دو جدایه‌ی Pseudomonas fluorescens تولیدکننده‌ی DAPG در مهار پوسیدگی ریشه و طوقه‌ی خیار با عامل Phytophthora drechsleri

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-56

رباب اعزازی؛ اکبر شیرزاد؛ مسعود احمدزاده


6. ارزیابی کارآیی جدایه‌های Trichoderma و Bacillus در کنترل بیولوژیک پژمردگی فوزاریومی خربزه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-55

سجاد نوروزی؛ کامران رهنما؛ حجت الله ربانی نسب؛ میثم تقی نسب