نویسنده = شهرام نعیمی
مقایسة فرمنتاسیون و فرمولاسیون قارچ آنتاگونیست Trichoderma asperellum برای کنترل زیستی بیماری مرگ گیاهچه چغندر قند

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 59-66

اصغر حیدری؛ شهرام نعیمی؛ لاله نراقی؛ رسول مرزبان؛ کبری گلکار


جداسازی و شناسایی مقدماتی قارچ‌های اندوفیت و همراه بیماری زوال مو در استان زنجان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 115-133

سحر پازوکی؛ اعظم شکاری اسفهلان؛ مژده ملکی؛ شهرام نعیمی


مهار زیستی بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی با استفاده از سویه‌های اپیفیت تریکودرما

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-15

مریم حسین‌مردی؛ شهرام نعیمی؛ سعید رضائی


مروری بر فرمولاسیون آفت‌کش‌های میکروبی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 39-55

رسول مرزبان؛ شهرام نعیمی