کلیدواژه‌ها = تریکودرما
تعداد مقالات: 5
1. مهارزیستی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita توسط قارچTrichoderma harzianum Iran2375c در خیار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-91

مطهره السادات هاشمی؛ مجید اولیاء؛ عبدالحسین جمالی زواره


2. مطالعه الگوی پروتئوم آنزیم‌های مؤثر در فرآیند مایکوپارازیتیسم جدایه جهش‌یافته قارچ Trichoderma harzianum

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-30

تبسم ناصری پور؛ سعید نصراله‌نژاد؛ سمیرا شهبازی؛ کامران رهنما


3. بررسی تأثیر سویه‌های Trichoderma جدا شده از خاک‌های شور و سدیمی در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه خیار (Fusarium solani)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-55

فرزانه اسدی؛ حسین علایی؛ روح الله صابری ریسه؛ اعظم زین‌الدینی ریسه