کلیدواژه‌ها = گوجه‌فرنگی
تعداد مقالات: 5
3. اثر بازدارندگی برخی جدایه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر نماتد ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne incognita

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-44

محمد عبدالهی؛ لیلا جهانبازیان؛ حسام الدین رمضانی