دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-113 
3. مقایسه‌ی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌ی گال بلوط ایرانی روی چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای گیاهی

صفحه 27-40

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ سید ابراهیم صادقی


8. تعیین دامنه‌ی شکار برای قورباغه‌ی مردابی، Rana ridibunda در شالیزارهای استان‌های شمالی کشور

صفحه 101-106

فرحناز مولوی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ حاجی قلی کمی؛ مرتضی یزدان پناهی


10. اولین گزارش جنس و گونه‌ی زنبور Syrphophilus bizonarius از ایران

صفحه 111-113

غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ ریجیو جاسیلا؛ فاطمه جهان؛ زهرا دوستی