تعداد مقالات: 121
1. کنترل بیولوژیک بیماری بلاست برنج با استفاده از جدایه ‏های بومی Trichoderma در استان مازندران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-15

لاله جوادی؛ شهرام نعیمی؛ سعید رضایی؛ وحید خسروی


2. بررسی اثرات کشندگی و دورکنندگی اسانس برگ‎بو، Laurus nobilis و اکالیپتوس،Eucalyptus camaldulensis روی شته‌ی ‎مومی‎ کلم، Brevicoryne brassicae

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-11

سیده بنت الهدی حسینی امین؛ شهرام شاهرخی؛ فرامرز علی‌نیا؛ محمود خسرو شاهلی


4. بررسی اثر دما روی واکنش تابعی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri روی شپشک آرد آلود مرکبات Planococcus citri

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-11

الهام محصصیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ هاجر پاکیاری


5. بررسی ترکیب چند نوع پلیمر در افزایش پایداری ویروس HaNPV در برابر اشعه فرابنفش

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-8

آیدا گیفانی؛ رسول مرزبان؛ علی اکبر سیف کردی؛ مهدی ارجمند؛ احمد دزیانیان


6. تعیین خصوصیات بیولوژیک و بیوشیمیایی سویه Pseudomonas fluorescens UTPF5 به‌عنوان یک باکتری پروبیوتیک گیاهی در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-17

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ روح الله شریفی؛ روح الله صابری ریسه؛ احسان محمدخانی


10. اثر آنتاگونیستی جدایه‏ های قارچی و ترکیبات زیستی در کنترل نماتود سیستی چغندرقند Heterodera schachtii

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-12

منصوره حسینی؛ مهدی نصر اصفهانی؛ مرتضی قربانی


11. معرفی باکتری Bacillus amyloliquefaciens UTB96 به‏ عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک مؤثر و تجزیه‏ کننده آفلاتوکسین قارچی در شرایط آزمایشگاه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ سلیمان قاسمی؛ ملیحه وحیدی نسب؛ شوکت السادات قرشی


12. فرمانتاسیون جامد و ماندگاری Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum روی بسترهای آلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

راحله سادات شیرازی؛ صدیقه فاطمی؛ شهرام نعیمی


18. کنترل بیولوژیکی قارچSclerotium cepivorum عامل بیماری پوسیدگی سفید سیر با استفاده از قارچ‌های آنتاگونیست Trichoderma و Talaromyces در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-24

رازک مهدیزاده نراقی؛ اصغر حیدری؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ سعید رضایی؛ جعفر نیکان


19. افزایش تولید سورفکتین در باکتری Bacillus subtilis UTB96 با استفاده از بهینه‌سازی فرایند فرمانتاسیون

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-26

سحر کشاورزی؛ مسعود احمدزاده؛ سعید میرزایی؛ کیوان بهبودی؛ مژگان بنده‌پور بنده‌پور


21. مطالعه الگوی پروتئوم آنزیم‌های مؤثر در فرآیند مایکوپارازیتیسم جدایه جهش‌یافته قارچ Trichoderma harzianum

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-30

تبسم ناصری پور؛ سعید نصراله‌نژاد؛ سمیرا شهبازی؛ کامران رهنما


23. بررسی نوسانات فصلی درصد پارازیتیسم پارازیتوئیدهای شب‌پره‌‌ی پشت الماسی، Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)در مزارع کلم گل جنوب تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-29

غلامحسین حسن شاهی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ حبیب عباسی پور؛ جابر کریمی


24. بررسی قدرت بیمارگری و ویژگی‌های مولکولی چند جدایه‌ی باکتری Bacillus thuringiensis روی کرم قوزه‌ی پنبه و شب‌پره‌ی پشت الماسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-26

مریم کلانتری؛ رسول مرزبان؛ زهرا معقولی فرد؛ حبیب عباسی‌پور


25. بررسی اثر دما بر روند رشد و نمو کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذیه از شته‏ی سبز انار Aphis punicae

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-34

ایمان رمضانی؛ محمد امین سمیع