کلیدواژه‌ها = مهار زیستی
تعداد مقالات: 10
1. اثربخشی کاربرد هم‌زمان ریزوبیوم بومی و میکوریز بر پوسیدگی ریشه و عملکرد لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در استان لرستان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-58

علی دهقانی؛ ناصر پنجه‌که؛ هادی اسدی‌ رحمانی؛ محمد سالاری؛ مصطفی درویش‌نیا


2. جداسازی قارچ‌های آنتاگونیست از باغ‌های چای و بررسی تأثیر آن‌ها روی نماتود مولد زخم ریشه‌ Pratylenchus loosi در آزمایشگاه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-91

ابوالفضل یحیوی آزاد؛ علی سراجی؛ علی اکبر حجت جلالی؛ صمد جمالی


3. ارزیابی کارآیی جدایه‌های تریکودرما در مهارزیستی بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-80

رضاپور مهدی علمدارلو؛ آیدین حسن زاده؛ علی زمان میرآبادی؛ کامبیر فروزان


5. خاصیت ضدباکتریایی گیاه صبر زرد علیه باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-63

رضا رضایی؛ سلیمان جمشیدی؛ ابوالقاسم قاسمی


7. اثر بازدارندگی برخی جدایه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر نماتد ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne incognita

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-44

محمد عبدالهی؛ لیلا جهانبازیان؛ حسام الدین رمضانی


8. اثر دو جدایه‌ی Pseudomonas fluorescens تولیدکننده‌ی DAPG در مهار پوسیدگی ریشه و طوقه‌ی خیار با عامل Phytophthora drechsleri

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-56

رباب اعزازی؛ اکبر شیرزاد؛ مسعود احمدزاده


9. بررسی اثر دما روی واکنش تابعی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri روی شپشک آرد آلود مرکبات Planococcus citri

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-11

الهام محصصیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ هاجر پاکیاری