کلیدواژه‌ها = مهار زیستی
جداسازی و شناسایی مقدماتی قارچ‌های اندوفیت و همراه بیماری زوال مو در استان زنجان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 115-133

سحر پازوکی؛ اعظم شکاری اسفهلان؛ مژده ملکی؛ شهرام نعیمی


ارزیابی کارآیی برخی جدایه‌های باکتریایی در مهار زیستی بیماری بلاست برنج

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 73-87

محمدرضا صفری مطلق؛ محمد یزدانی


شناسایی، پراکنش و تنوع کارکردی جدایه‌های ایرانی Pythium oligandrum

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 91-112

زینب حقی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ حبیب الله حمزه زرقانی


اثربخشی کاربرد هم‌زمان ریزوبیوم بومی و میکوریز بر پوسیدگی ریشه و عملکرد لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در استان لرستان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-58

علی دهقانی؛ ناصر پنجه‌که؛ هادی اسدی‌ رحمانی؛ محمد سالاری؛ مصطفی درویش‌نیا


ارزیابی کارآیی جدایه‌های تریکودرما در مهارزیستی بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 71-80

رضاپور مهدی علمدارلو؛ آیدین حسن زاده؛ علی زمان میرآبادی؛ کامبیر فروزان


جداسازی قارچ‌های آنتاگونیست از باغ‌های چای و بررسی تأثیر آن‌ها روی نماتود مولد زخم ریشه‌ Pratylenchus loosi در آزمایشگاه

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 81-91

ابوالفضل یحیوی آزاد؛ علی سراجی؛ علی اکبر حجت جلالی؛ صمد جمالی


اثر بازدارندگی برخی جدایه‌های باکتری Pseudomonas fluorescens بر نماتد ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne incognita

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 33-44

محمد عبدالهی؛ لیلا جهانبازیان؛ حسام الدین رمضانی