دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، شهریور 1400، صفحه 1-150 
تأثیر Glomus intraradices بر میزان تولید آنزیم کیتیناز درپسته تلقیح شده با Armillaria mellea

صفحه 25-33

حسام‌الدین حسنی؛ محمد سالاری؛ مهدی پیرنیا؛ امیرحسین محمدی


جداسازی و شناسایی باکتری‌های اندوفیت انگور در استان آذربایجان غربی

صفحه 131-143

سیده الهام وقاری سوران؛ اعظم شکاری اسفهلان؛ فاطمه اشرفی؛ شهرام نعیمی؛ ابوالقاسم قاسمی