کلیدواژه‌ها = کنترل بیولوژیک
تعداد مقالات: 26
1. مهار زیستی بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی با استفاده از سویه‌های اپیفیت تریکودرما

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-17

مریم حسین‌مردی؛ شهرام نعیمی؛ سعید رضائی


2. مروری برکاربرد و کارآیی کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis A.H. در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-126

مسعود اربابی


3. مروری بر فرمولاسیون آفت‌کش‌های میکروبی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-55

رسول مرزبان؛ شهرام نعیمی


6. مهارزیستی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita توسط قارچTrichoderma harzianum Iran2375c در خیار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-91

مطهره السادات هاشمی؛ مجید اولیاء؛ عبدالحسین جمالی زواره


8. میزان شکارگری و ترجیح سن شکارگرNesidiocoris tenuis درتغذیه از تخم بید آرد، Ephestia kuehniella و تخم بید گوجه‏فرنگیTuta absoluta در آزمایشگاه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-43

سید حسن ملکشی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ جعفر محقق نیشابوری؛ حسین اللهیاری


9. ویژگی‌های بیوکنترلی باسیلوس‌های فرا ریشه‌ی خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-98

رقیه رضایی؛ حمیدرضا علیزاده؛ مهدی آزادوار؛ خدیجه سالاری


15. جدول زندگی دو جنسی سن-مرحله‏ و ظرفیت شکارگری سنNesidiocoris tenuis در تغذیه از Trialeurodes vaporariorum روی سه محصول مهم گلخانه‏ای

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 96-77

محمدرضا باقری؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده؛ شهرام فرخی؛ محمدامین سمیع


16. ارزیابی میزان پارازیتیسم تخم بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta توسط جمعیت‌های بومی زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-122

سیده راضیه احمدی پور؛ جهانشیر شاکرمی؛ شهرام فرخی؛ شهریار جعفری


17. بررسی بیمارگری دو گونه‌ی Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی شب پره مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-32

فرزانه دامنی زمانی؛ سید محمد رضا موسوی؛ راحیل اسدی


18. بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی (Ralstonia solanacearum) و کنترل زیستی این بیماری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-57

حسین میرزایی نجفقلی؛ سوما نریمالی؛ میلاد آیینی؛ سید محسن تقوی؛ سعید طریقی؛ محمد جواهری


19. آلوده شدن شب‌ پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta توسط جدایه‌ی بومی Heterorhabditis bacteriophora

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-77

المیرا ابوترابی؛ زهرا تنهامعافی


20. ارزیابی ایزوله های قارچ بیماریزای حشرات Paecilomyces fumosoroseus (Deutromycotina: Hyphomycetes) برای کنترل سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 82-91

رحیم اسلامی زاده؛ احمد سعید ب سجاپ؛ دزول خیفلی ب عمر؛ نور آذورا بینتی آدام


21. ارزیابی کارآیی جدایه‌های Trichoderma و Bacillus در کنترل بیولوژیک پژمردگی فوزاریومی خربزه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-55

سجاد نوروزی؛ کامران رهنما؛ حجت الله ربانی نسب؛ میثم تقی نسب


22. مقایسه‌ی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌ی گال بلوط ایرانی روی چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای گیاهی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-40

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ سید ابراهیم صادقی


24. تعیین دامنه‌ی شکار برای قورباغه‌ی مردابی، Rana ridibunda در شالیزارهای استان‌های شمالی کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-106

فرحناز مولوی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ حاجی قلی کمی؛ مرتضی یزدان پناهی